The Project - Den

 

ADESTEs formål er at imødekomme de behov, som mange kulturelle organisationer oplever, når de skal arbejde kvalitativt og strategisk med at række ud til og engagere såvel nyt som eksisterende publikum.

For at udvikle viden og færdigheder hos professionelle kulturmedarbejdere, som arbejder med publikumsudvikling, har ADESTE designet og testet en ny og kompetenceudviklende metode. 

ADESTEs partnergruppe er en blanding af universiteter, uafhængige og nationale videnscentre, nationale publikumsudviklingsagenturer, kulturproducenter og -organisationer samt et stort europæisk kulturnetværk.

MÅLGRUPPER:

 • Organisationer inden for kunst og kultur
 • Professionelle kulturmedarbejdere 
 • Kulturforvaltninger  
 • Kunstnere
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Forskere og undervisere
 • Projektundervisere og studerende
 • Studerende på kunst- og kulturuddannelser   

KOMPETENCEUDVIKLING:

På baggrund af forskning og med input fra organisationer i både Europa, USA og Indien har ADESTE identificeret hvilken viden, færdigheder og egenskaber den professionelle kulturmedarbejder har behov for i arbejdet med at implementere vellykkede publikumsudviklingsstrategier. Undervisere og kursister fra fem lande har deltaget i at udvikle og teste ADESTEs undervisningsmetode. Fokus har været på at: 

 • styrke såvel teoretiske som praktiske kompetencer
 • benytte aktionslæring (action learning) som metode til at stimulere nye former for refleksioner og problemløsninger 
 • få kendskab til relevante online ressourcer og hvordan man implementerer disse 
 • skabe et transnationalt kulturnetværk 

 

Outcomes & Project Reports:

RAPPORT EN INDKREDSNING AF PUBLIKUMSUDVIKLERENS ARBEJDSPROFIL

GUIDELINES TIL EFFEKTIV ERHVERVSTRÆNING FOR DEN EUROPÆISKE PUBLIKUMSUDVIKLER

 

Dokumenter til rådighed på engelsk:

LIST OF MAIN FINDINGS: Training Paths, Skills, and Competences for Audience Development

NEW TRAINING NEEDS

EVALUATION FRAMEWORK

 

.brochure

Danish ADESTE brochure

 

Om ADESTE:

For at skabe en relevant, vital og bæredygtig kultursektor er det af afgørende betydning, at kultursektoren kan tiltrække og engagere nye publikumsgrupper, samtidig med at man fastholder det publikum man allerede har. 

Hvordan kan man i Europa støtte de kulturmedarbejdere og praktikere, der er ansvarlige for publikumsudvikling i forhold til at klare en så kompleks udfordring? Hvilke færdigheder og kompetencer skal disse publikumsudviklere besidde for med succes at kunne udvikle deres organisationer på publikumsudviklingsområdet? Hvordan kan publikumsudvikleren implementere strategier for at engagere publikum på nye måder, uden at gå på kompromis med de organisatoriske rammer og betingelser? Hvordan kan publikumsudviklerens færdigheder, kompetencer og 'best practices' tilpasses og overføres til forskellige kulturelle sektorer på tværs af Europa?

Dette er nogle af de spørgsmål som undersøges af ADESTE-projektet (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe). Projektet løber over 30 måneder (1. nov. 2013 - 30. april 2016) og er finansieret af EUs 'Lifelong Learning Programme', Leonardo Da Vinci (Development of Innovation), med det formål at optimere kulturelle organisationers og praktikeres muligheder for at skabe adgang til og deltagelse i kunst og kultur.

 

Adeste praktikanter in Danmark: 

Wenche Charlotte Andreasen, Ishoej Library

Heidi Dahl, The Central Library

Heidi Denning, Culture & Leisure Dep.

Malene Dybbøl, Putting Culture into Action (SKIS)

Diana Gerlach, Kunsthallen Nikolaj

Freja Gry Børsting, Immigrantmuseet

Sara Maria Kohnagel, Ballerup Bibliotek

Nicolas Kragekjær, Culture & Leisure Dep.

Cecilie Monrad, Storm P

Ulrik Munster, Galaksen

Hilde Østergaard, Kunsthallen Nikolaj

Kristina Sia Andersen, Culture & Leisure Dep.

Gitte Sørensen, Ishoej Library

Katharina Thordis Raagaard, KMØ Secretariat 

Dansk partner:

CKI - Center for Kunst & Interkultur

th@cki.dk / info@dcai.dk

+45 2880 0080

 

 .postcard

 

ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) er et 30 måneder langt projekt (1. maj 2013 -  30. april 2016), under EU Kommissionens “Lifelong Learning Programme”. 

Denne folder udtrykker alene forfatterens synspunkter, og EU Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for, hvordan informationen i folderen bliver anvendt.  

Photo credit: CA2M via Flickr CC BY-NC-SA 2.0

 

 

ADESTEs formål er at imødekomme de behov, som mange kulturelle organisationer oplever, når de skal arbejde kvalitativt og strategisk med at række ud til og engagere såvel nyt som eksisterende publikum." data-share-imageurl="">